Wpływ języka rosyjskiego na słownictwo wydawanej w dwudziestoleciu międzywojennym w ZSRR polskiej prasy (na przykładzie leksyki dotyczącej sfery rolniczej w „Trybunie Radzieckiej”)

Tamara Graczykowska

Poradnik Językowy 7/2014 s. 76-87
Dział: Artykuły i rozprawy