Mieczysław Szymczak (red.) Słownik języka polskiego, Warszawa 1978-1981

Mirosław Bańko

Poradnik Językowy 7/2014 s. 95-101
Dział: Słowniki dawne i współczesne