Włodzimierz Wysoczański, Umieranie i śmierć. Wielowymiarowość językowa, Wrocław 2012

Joanna Wierzchowska

Poradnik Językowy 7/2014 s. 118-123
Dział: Recenzje