Kazimierz Ożóg, Język w służbie polityki. Językowy kształt kampanii wyborczych, Rzeszów 2004

Edyta Sroka

Poradnik Językowy 6/2005 s. 73-77
Dział: Recenzje