Stanisław Mędak, Słownik odmiany rzeczowników polskich, Kraków 2003r

Jolanta Piotrowska

Poradnik Językowy 6/2005 s. 81-85
Dział: Recenzje