Mechanizmy samoidentyfikacji i autokreacji w języku wlepkarzy

Rafał Zimny

Poradnik Językowy 6/2002 s. 15-29
Dział: Artykuły i rozprawy