Jak powstał t. zw. język „galicyjski”?

[Redakcja]

Poradnik Językowy 3/1901 s. 33-37
Dział: Artykuły