Metafory nazwiskowe w konstrukcjach z pogranicza frazeologii i składni

Dorota Kopczyńska

Poradnik Językowy 6/2002 s. 30-42
Dział: Artykuły i rozprawy