O „duchu” języka i poprawności językowej

[Redakcja]

Poradnik Językowy 4/1901 s. 49-52
Dział: Artykuły