O „duchu” języka i poprawności językowej (dokończenie)

[Redakcja]

Poradnik Językowy 5/1901 s. 65-68
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
interviewruneskapadarewelacjadeszarżaremeduramisywyzdezawuować