O apercepcji językowej (dokończenie)

Jan Czubek

Poradnik Językowy 4/1902 s. 49-52
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ów/-ew-owa/-ewa-owo/-ewo-owy-ny-na-ne-osz-us