O filipie (Filipie), co się wyrwał (wymknął, wyskoczył) z konopi. Przyczynek do paremiologii łowieckiej

Władysław Dynak

Poradnik Językowy 6/2002 s. 59-63
Dział: Artykuły i rozprawy