Kasłać, kaszlać czy kaszleć?

Kazimierz Nitsch

Poradnik Językowy 5/1902 s. 78-78
Dział: Roztrząsania