Grudzienia czy Grudnia? Kociełeka czy Kociołka?

[Redakcja]

Poradnik Językowy 1/1901 s. 3-4
Dział: Artykuły