Fałszywe znaczenie wyrazów ["Kraj", "Dziennik Śląski", "Gazeta Narodowa", "Kurier Warszawski", "Głos Narodu", "Gazeta Polska"

[Redakcja]

Poradnik Językowy 1/1901 s. 10-11
Dział: Pokłosie (z czasopism)