Wyrazy obce

[Redakcja]

Poradnik Językowy 1/1901 s. 15-16
Dział: Wyrazy obce

Wyrażenia:
dywersjaeskapadajurysteriakooperacjarewelacjezaanimowanie