Jurij D. Apresjan, Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka, wyd. 2, przekł. Z. Kozłowska i A. Markowski, oprac. wyd. 2 Z. Kozłowska i E. Janus, Wrocław-Warszawa-Kraków 2000.

Elżbieta Artowicz

Poradnik Językowy 6/2002 s. 64-69
Dział: Recenzje