Krotochwile językowe

[Redakcja]

Poradnik Językowy 3/1901 s. 47-48
Dział: Krotochwile językowe

Wyrażenia:
drzewka dla burzy