Profesor Stanisław Dubisz — w trzydziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej

Halina Karaś

Poradnik Językowy 7/2002 s. 4-14
Dział: Wspomnienia, jubileusze