Wyrazy obce

[Redakcja]

Poradnik Językowy 7/1901 s. 110-111
Dział: Wyrazy obce

Wyrażenia:
intelektualnyspontanicznośćinercjauniwersalnośćindywidualnośćfenomenizmprekursorkontygencjaefemeriaignoranci absolutnisytuacjatrybunady (pod wpływem trybunad)mener (deklamacji menerów rewolucji)eksplikacjasymplifikowaćdekapitacjazdyskwalifikowanydefinitywnieregresbibelotyekspozycjaindolencjaimpresjadeestetyzacjadezynwolturawulgaryzacjakonstalacjakabotynizmrapinpsyttacyzmatropiaperfidiaprincipiaefemerycznyfazcynowaćgigantycznieskondemowanyabsentacje (= nieobecność)agnoskowanieakceptowaćbifurkacja (= rozdzielenie)branżadefinitywnyderymować (= rozłączać)desygnowaćdeszarża (= absolutorium)dyrektywaenuncjacjeerupcjaetat kultu (= etat ministerstwa oświaty)ewakuacjafungować (= pełnić obowiązki)integralnyinterpretacjainwentowaniekoncesjakontrowersjamemorowanie (= zapamiętanie)ofensywny (ofenzywny)oktrojowaćpartycypowaćpersekwować (= prześladować)personelreflektowaćremedura (= środek, pomoc)sorta (= gatunek, rodzaj)specyfikowaćsubstytuowaćsubwencjonowanietenor ustaw (= brzmienie)urgensa (= przypomnienie)urgować (= naglić)zdementowaćzdezawuowany (= zaprzeczony)zsolidaryzować (= zjednoczyć)