[Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, wyd. IV, Warszawa 1901; Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy, wyd. jubileuszowe, Warszawa 1900; Piotr Chmielowski, Henryk Sienkiewicz w oświetleniu krytycznym, Lwów 1901; Piotr Chmielowski, Adam Mickiewicz, wyd. II, Warszawa - Kraków, 1899; Wacław Sieroszewski, 12 lat w kraju Jakutów, Warszawa 1900]

[Redakcja]

Poradnik Językowy 9/1901 s. 136-139
Dział: Pokłosie (z dzieł)