Historia zapisana w nazwach — o losie obcych nazw w języku polskim

Wanda Decyk-Zięba

Poradnik Językowy 7/2002 s. 15-31
Dział: Artykuły i rozprawy