Nazwy samochodów

Poradnik Językowy 7/2005 s. 78-79
Dział: Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk