Warszawiak, warszawianin. Trzy-, trój-. Słownictwo gwarowe

Poradnik Językowy 9/2005 s. 92-93
Dział: Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk