Polski wstęp do Orbis pictus Komenskiego

Włodzimierz Gruszczyński

Poradnik Językowy 7/2002 s. 32-35
Dział: Artykuły i rozprawy