Sugestialność, sugestyjność

Poradnik Językowy 1/2006 s. 80-80
Dział: Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk