Multimedia w kształceniu polonistycznym

Katarzyna Kozłowska, Anna Kwiatkowska

Poradnik Językowy 2/2006 s. 80-87
Dział: Język polski w szkole