Języki mniejszości i języki regionalne. Pamięci Profesora Zdzisława Stiebera, zasłużonego badacza języków mniejszościowych i pogranicz językowych, w stulecie urodzin, pod red. elżbiety Wrocławskiej i Jadwigi Zieniukowej, Warszawa 2003

Beata K. [Katarzyna] Jedryka, Beata K. [Katarzyna] Jędryka

Poradnik Językowy 2/2006 s. 92-97
Dział: Recenzje