Bibliografia opublikowanych prac naukowych Marka Świdzińskiego

Poradnik Językowy 9/2006 s. 4-10
Dział: Wspomnienia, jubileusze