VIII posiedzenie plenarne Rady Języka Polskiego

Poradnik Językowy 3/2001 s. 64-65
Dział: Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk