Opinia o wyrazie leasing (na zamówienie Kancelarii Sejmu RP)

Poradnik Językowy 3/2001 s. 65-69
Dział: Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk