Z korespondencji Prezydium RJP. Opinie różne

Poradnik Językowy 3/2001 s. 70-75
Dział: Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk