Z korespondencji Prezydium

Poradnik Językowy 3/2001 s. 77-78
Dział: Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk