Z korespondencji b. przewodniczącego RJP

Poradnik Językowy 3/2001 s. 78-80
Dział: Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk