Różnorodność i intensywność procesów przejmowania elementów obcych w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny

Krystyna Waszakowa

Poradnik Językowy 6/2001 s. 2-14
Dział: Artykuły i rozprawy