Nazwy roślin we frazeologii współczesnego języka polskiego

Halina Satkiewicz

Poradnik Językowy 7/2002 s. 45-49
Dział: Artykuły i rozprawy