Słownictwo homilii w świetle badań statystycznych

Maria Łojek

Poradnik Językowy 6/2001 s. 32-48
Dział: Artykuły i rozprawy