O współczesnych anglicyzmach w nazewnictwie zawodów i stanowisk służbowych

Roman Ociepa

Poradnik Językowy 6/2001 s. 49-55
Dział: Artykuły i rozprawy