Sprawozdanie z konferencji naukowej Język narzędziem myślenia i działania zorganizowanej z okazji 100-lecia "Poradnika Językowego"

Janusz Adam Dziewiątkowski

Poradnik Językowy 6/2001 s. 64-70
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki