Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury Słowa TNW w 2000 roku

Kwiryna Handke

Poradnik Językowy 6/2001 s. 70-71
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki