Jan Miodek, Rozmyślajcie nad mową, Warszawa 1998

Magdalena Sadecka-Makaruk

Poradnik Językowy 6/2001 s. 72-75
Dział: Recenzje