Zawrotna kariera połączenia dwa w jednym

Małgorzata Nowak

Poradnik Językowy 6/2001 s. 83-85
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
dwa w jednym