Językowe środki wyrażania ocen w filmowych recenzjach prasowych

Elżbieta Sękowska

Poradnik Językowy 7/2002 s. 50-61
Dział: Artykuły i rozprawy