Słownik języka polskiego, pod red. Jana Karłowicza, Adama Kryńskiego i Władysława Niedźwiedzkiego, z. 1-11, Warszawa 1898-1902

[Redakcja]

Poradnik Językowy 2/1902 s. 32-32
Dział: Nowe książki