Sprawozdanie z konferencji Język — Komunikacja — Społeczeństwo, Obrzycko 19-21 IV 2002

Małgorzata Fil

Poradnik Językowy 7/2002 s. 62-64
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki