Bogusław Kreja, Słowotwórstwo polskich nazwisk. Struktury sufiksalne, Kraków 2001

Janusz Adam Dziewiątkowski

Poradnik Językowy 7/2002 s. 65-67
Dział: Recenzje