Stanisław Szober, Kwestionariusz do dialektologii polskiej, Warszawa 1902 [odbitka z "Wisły"]

[Redakcja]

Poradnik Językowy 6-7/1902 s. 112-112
Dział: Nowe książki