Sprawozdanie z konferencji słowotwórczej w Katowicach

Krystyna Kleszczowa, Ludwig Selimski

Poradnik Językowy 2/2001 s. 53-58
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki