Bogusław Wyderka, Prawdziwy wszędzie. O stylu Mikołaja Sępa Szarzyńskiego na tle tendencji stylistycznych poezji polskiego renesansu, Opole 2002

Agata Płotczyk

Poradnik Językowy 7/2002 s. 67-69
Dział: Recenzje