Artur Passendorfer, Błędy językowe młodzieży szkolnej, Lwów 1902; Józef Peszke, O najnowszym słownictwie anatomicznym naszym, Warszawa 1902 [odbitka z "Krytyki Lekarskiej"]

[Redakcja]

Poradnik Językowy 8/1902 s. 127-128
Dział: Nowe książki

Wyrażenia:
-owa/-ewa